Doprava

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné 
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít 
zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno 
v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným 
způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto 
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující 
zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím 
vydány.

6. Dopravu zajišťujeme prostřednictvím partnerské služby Toptrans na území České republiky a Slovenska.

Cena dopravy:

Objednávka nad 5000,- Kč včetně DPH ….. zadarmo

Česka republika ……………………….….….. 250,- Kč vč. DPH

Slovensko …………………………………….... 350,- Kč vč. DPH

7. Osobní vyzvednutí možno zdarma na našich provozovnách Space, Rámová 1, 110 00 Praha 1 a Space, Vězeňská 6, 110 00 Praha 1.

8. Při objednání zboží s osobním vyzvednutím, zboží je rezerovováno po dobu 48 hodin.